SA Teaduskeskus AHHAA pressiteade

 

Taimede ilust ja mälust Darwini-aasta teaduskohvikus

Teaduskeskus AHHAA ja TÜ Raamatukogu teaduskeskus kutsuvad kõiki huvilisi Ülikooli kohviku rõdusaali teaduskohvikusse kolmapäeval, 11. veebruaril kell 18.

Tänavu möödub 200 aastat inglise loodusuurija Charles Darwini sünnist. See kogu maailma jaoks oluline tähis loodusteaduse ajaloos leiab kõikjal ka erinevates vormides kajastamist. Tartus võtavad teaduskohvikute sarja korraldajad käsile mitmed sisukad eluteemad nagu evolutsioon, areng, pärilikkus ja bioloogiline mitmekesisus. Tartusse on tulemas ridamisi põnevaid maailmanimega esinejaid, loodusuurijaid ja filosoofe, kes üheskoos Eesti teadlastega pakuvad mõtlemisainet ja arutlemisvõimalust ka laiemale publikule.

Seekord kutsuvad kohvikuõhtule külalisi Marianne Klemun (Viini Ülikooli Ajalooinstituut) ja Ülle Sillasoo (TLÜ Ökoloogia Instituut ja Eesti Humanitaarinstituut).

Professor Marianne Klemun tegeleb botaanika ja maateadusega seotud kultuuri- ja teadusuuringutega, keskendudes just 18. ja 19.sajandile. Ta on avaldanud hulgaliselt monograafiaid ja artikleid ning toimetanud mitmeid raamatuid loodusajaloo, teadusekspeditsioonide, botaanikaaedade ja herbaariumide teemadel.

Dr Ülle Sillasoo töötab teadurina Tallinna Ülikoolis ja Eesti Humanitaarinstituudis ning tegutseb ka kultuuriteooria tippkeskuse juures. Tema teadusprojektid hõlmavad botaanika ja ökoloogia, arheobotaanika ja keskaja uuringuid (12.–15. sajand). Oma doktoritöös käsitles Ülle Sillasoo taimede kasutamist keskaegsetel festivalidel ning taimede kujutamist hiliskeskaegses religioosses Kesk- ja Lõuna-Euroopa kunstis.

Järgmised teaduskohvikud toimuvad märtsis ja aprillis ning sari jätkub ka sügishooajal. Sissepääs on tasuta, vesteldakse inglise keeles. Täpsemat infot leiab AHHAA koduleheküljelt aadressil www.ahhaa.ee.

 

Täpsem info: Kerly Ilves, kerly.ilves@ahhaa.ee, tel 737 5676.

Teate edastas:
Kerly Ilves
AHHAA ekspositsioonijuht