Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss õpilastele

Haridus- ja Teadusministeerium ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus kuulutavad välja üleriigilise õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi.


Konkursi eesmärk on innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda.

Konkursil saavad osaleda 6.-12. klasside õpilased. Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast. Töö teema peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.

Keskkonnaalane uurimustöö tuleb esitada nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal 1. märtsiks 2012.

Juhendavaid õpetajaid ootame 6. jaanuaril 2012 kell 12.00 Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saali 4-tunnisele koolituspäevale-seminarile, mis on mõeldud nii kogemustega kui ka uutele juhendajatele.

Täpsemat infot konkursi tingimuste, tööde esitamise ja juhendajate koolituste kohta vaata: www.teec.ee/ET/uurimiskonkurss/2012

Kontakt: Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee, tel. 7366120
konkursi koordinaator
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Kompanii 10, Tartu