ESF-i projekti koolituse II mooduli memo
EBÜ suvekool Ida-Virumaal Alujoa puhkekeskuses
21.— 23. augustil 2012


EBÜ Suvekool toimus Ida-Virumaal 21.-23. augustil 2012 Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel EBÜ koolitusprojekti «Uus bioloogia õppekava — uued võimalused õpilastele, uued väljakutsed õpetajatele» (2012 ja 2013) II moodulina.

  Vaata kava    Teisipäev, 21.08.2012

Suvekooli avamine,
Jõhvi Gümnaasiumi direktor Tiit Salvan
Direktor tutvustas kooli ja tervitas pedagooge suvises Jõhvi Gümnaasiumis. Tervitussõnavõtuga esinesid veel Aiki Jõgeva ja Edith Maasik.
Tiina Gaškov tegi huvilistele lühiekskursiooni koolimajas, tutvustades bioloogiakabinetti ning vastremonditud keemiakabinetti.
 Pildid

Keskkonnainspektsiooni tegevust tutvustas Keskkonnainspektsiooni Ida regiooni peainspektor-nõunik Uno Luht
 Keskkonnainspektsiooni lühitutvustus 

Viru keemia Grupp AS külastus
VKG infojuht Õnne Pilvet
 Viru Keemia Grupp AS koduleht.
 Pildid

Vanaküla karjäär, kivistised
TÜ geoloogiamuuseumi peavarahoidja, geoloogiamagister Mare Isakar
Vanaküla on kadunud küla Vaivara vallas Ida-Viru maakonnas.
 Pildid

Aidu karjäär, põlevkivi kaevandamine ja kaevandamisjärgne rekultiveerimine
RMK Ida-Virumaa metskonna metsaülem Alar Süda
Aidu karjäär asub Maidla vallas Aidu külas ning on Eesti Energia tütarettevõttele Eesti Energia Kaevandused AS kuuluv 1974. aastal tööd alustanud pealmaakaevandus. Aidu karjääri põlevkivitoodang ulatus selle hiilgeaegadel umbes 2,4 miljoni tonnini aastas, kuid varude ammendumise tõttu suletakse see 2012. aasta lõpuks.
 Põlevkivi kaevandamine ja kaevandusjärgne rekultiveerimine: allalaetav | esitlus
 Pildid

Retk Ontika pankrannikule
Jätkus kivististe otsimine ning kivistunud elurite otsimine.
 Pildid

Alujoa hostel
Mare Isakar õpetas kivistisi määrama. Mugavas ja mahukas hostelis me ka majutusime. Lahke pererahvas valmistas suurtes kogustes maitsvat kodust toitu.
 Näitused TÜ geoloogiamuuseumis.
 Pildistatud kivististe register.
 Mis on mineraalid ja kivimid.
 Eesti maavarad.
 Videoklippe maavarade tootmise kohta.
 Aluoja juga.
 Olme- ja tööpildid

 

Kolmapäev, 22.08.2012

Mäetaguse mõisa külastus
 Mäetaguse mõis.
 Mäetaguse mõisa hotell ja Spa.
 Pildid

Õppekäik Kalina rappa
Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonna vanemteadur Margus Pensa
 Pildid

Iisaku alevik
Jalutuskäigu Iisaku alevikus viis läbi Iisaku muuseumi kuraator Anne Nurgamaa, kes tutvustas paikkonna loodust, ajalugu ja kultuurilugu.
 Iisaku vallast ja alevikust.
 Pildid

Muuseumi külastus.
Muuseum võttis illustreerivalt kokku giidi jutu. 1974. aasta maikuus algatas Tallinnast Iisakusse elama asunud Daniel Vardja Iisaku Keskkoolis muuseumitoa sisustamise. Juba sama aasta 9. juunil tegi ta koos abikaasa Helmi Vardja ja paari abilisega Liivaküla Sillavälja tallu esimese kogumisretke. 1997. aastal nimetati Iisaku Gümnaasiumi Koduloomuuseum Iisaku vallamuuseumiks. 1998. aastal anti Iisaku muuseumile riigimuuseumi staatus. Loe lähemalt kodulehelt.
 Iisaku muuseum.
 Pildid

Õppekäik Kotka matkarajale
Kaheks rühmaks jagunenud huvilisi juhendasid RMK Kauksi looduskeskuse retkejuhid Aime ja Udo Oole.
Kotka matkarada tutvustab madal- ja siirdesood ning oose. Rada kulgeb mööda liivaseljandikku, mis on tekkinud pika ajavahemiku jooksul Peipsi järve järk- järgulisel taandumisel. Üleminek rabaks on järsk ning selline maastikumuutus pakub matkajale meeldivat vaheldust. Matkates mööda laudteed näed rabamättaid, älveid, laukaid ning laugasjärvi. Raja keskel on metsaonn ja raba servas püstkoda. Rada saab alguse Iisaku asulast ja lõppeb Rüütli rabas, Alliku külas. Kogu raja pikkuseks on 8 km, kuid võid matkata ka ainult mööda 1,5 km laudteeringi Rüütli rabas.
 Kotka matkarada RMK leht.
 Kotka matkarajast matkajuhi ajaveebis.
 Pildid

Oru mõisapark ja Toila kool.
Lossi, pargi ning kooli lugu tutvustas kauaaegne koolidirektor Olav Vallimäe.
 Oru lossist Vikipeedias
 Oru loss ja park.
 Pildid

Kolleegide kogemusi
Oma töökogemusi tutvustasid Iisaku ja Slaavi Gümnaasiumi õpetajad:
 Julia Kropatševa: Kohtla-Järve Slaavi põhikooli õppekavaväline tegevus
 Inimene ja keskkond — lõimimine inglise keelega 5. klassile (venekeelne)
 Eesti puud ja põõsad:
— tunni kava (venekeelne)
— õpilase tööleht (venekeelne)
— kujundav hindamine (venekeelne)
 Pildid

 

Neljapäev, 23.08.2012

Elektrijaama tuhaväljad
Giidiks oli Ago Gaškov, Eesti rahvusringhäälingu korrespondent Ida-Virumaal
 Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni koduleht.
 Pildid

Vihmane Sillamäe
Giidiks oli Ago Gaškov, Eesti rahvusringhäälingu korrespondent Ida-Virumaal
Sillamäe linn asub Soome lahe lõunarannikul, Sõtke jõe suudmes, 19640 elanikku. Kaugus maakonnakeskusest 24 km. Linnaõigused sai 1957. a. Tähtsamad tegevusharud on seotud keemiatööstusega (haruldaste muldmetallide tootmine). Sellel põhineb ka suurima tööandja – AS Silmet – tootmistegevus. Käsil on uurimistööd Sillamäele kaasaegse sadama rajamiseks. Linna läbib Sõtke jõe org, mille veerudele ja terrassidele ongi ehitatud linn. Jõgi on siin paisutatud väikeseks veehoidlaks. Linna lähedal on mere ääres kõrgeid rannikupanku. Enne keemiatööstusettevõtte rajamist oli Sillamäe üks eelistatumatest suvituskohtadest. Käesoleval ajal on Sillamäe Kirde-Eesti tööstuspiirkonna üks ilusamaid linnu.
 Sillamäe ajaloost.
 Pildid

Langevoja joa piknikuplatsil.
Enamikule elu vihmaseim piknik.
 Pildid

Molycorp Silmeti külastus
Asutuse tööd ja tegevust tutvustas Silmeti direktor David O`Brok
 Endise AS Silmeti koduleht. (ingliskeelne)
 Pildid

Viimased täiendused 08.11.2012