Registreerumine Eesti bioloogiaõpetajate suvepäevadele

21...23.08.2009 Häädemeeste

Andmed Teie kohta:

 

Eesnimi:

Perenimi:

Töökoht (kool/asutus):

Kontakttelefon:

Registreeruja e-post:

Maksja nimetus (asutus/isik):

Maksja aadress:

Maksja e-post (arve saatmiseks):

Kas olete EBÜ liige
ja maksnud 2009. a. liikmemaksu?

jah

ei, ma pole liige

  hetkel mitte, kuid tasun esimesel võimalusel

Millistel tingimustel tulete suvepäevadele?

Osalen osalustasuga 1500 kr

 

Osalen vaatamata osalustasu suurusele